Tilbake Tilbake
Tidene forandrer seg !!!
Hvis du har problemer med å forstå hva som er skrevet, står det:

100 liter Solar (diesel) Kr. 30,-
D.v.s. en literpris på 30 øre.
Tilbake Tilbake


Design og Layout: Stefan Berge 20 © 01